บริการรับฝากห้องว่าง/Depositary Room Service

Agreement:บริษัท โคบายาชิ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าที่บริการจัดหาที่พักตามคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ให้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่น การบริการรับฝากห้องว่างถือเป็นการบริการที่ให้เจ้าของที่พักฝากห้องว่างให้กับทางโคบายาชิ ให้เจ้าของที่พักมีความมั่นใจ ได้ลูกค้าที่ดีและถูกใจโดยที่เจ้าของห้องพักไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริการรับฝากห้องว่างทั้งสิ้น (บริษัทจะคิดค่าบริการหลังจากหาลูกค้าเช่าห้องพักของท่านได้แล้ว) และบริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยสังเขป ดังนี้
  1. ห้ามแสดงตัวหรือปลอมแปลงเป็นผู้อื่น
  2. ท่านยอมรับให้ Webmaster มีสิทธิ์อ่านและลบ ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  3. ท่านยินยอมให้ข้อมูลทุกยอ่างของท่านเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่านหรือ Webmaster
  4. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ใส่ไปแล้วได้โดยการโทรศัพท์แจ้งเลข ID เพื่อให้ Webmasterทำการแก้ไข ตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ด้านล่าง (เลข ID จะได้รับเมื่อทำการฝากห้องเรียบร้อยแล้ว)
  5. ในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย มีความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Kobayashi จำกัด 02-637-0034~5

สำหรับท่านที่มี ID แล้วแก้ไขข้อมูลได้ที่นี้ค่ะ
    *กรุณากรอกให้ครบ เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวท่านเอง

Detail / รายละเอียด
Name/ชื่อ
Tel/เบอร์ติดต่อ
E-mail
Building Name/ชื่อตึก
Area
Residence Type/ประเภทที่อยู่อาศัย
Address
Other/รายละเอียดอื่นๆ
Identify/ระบุ

ใกล้ : BTS MRT Other m/เมตร
Contract Type/ประเภทสัญญา
More Detail/ข้อมูลเพิ่มเติม

Room Detail / รายละเอียดห้อง
Room No./เลขที่ห้อง
Room Type
Size
Sq.m Baht/Month
Sq.m Baht/Month
Sq.m Baht/Month
Sq.m Baht/Month
Sq.m Baht/Month
Sq.m Baht/Month
Sq.m Baht/Month
Sq.m Baht/Month

ฉันได้อ่านและยอมรับในเงื่อนไขของทางบริษัท