รับสมัครพนักงาน
 
เจ้าหน้าที่การตลาด (ด่วนมาก)
  คุณสมบัติ
: เพศชาย/หญิง
 
: ปริญญาตรีสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
: มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 
: มีความคิดสร้างสรรค์
 
: มีบุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี
 
: ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้
  ลักษณะงาน
: Full-time
  รายละเอียดของงาน
: ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงาน
   
: ค้นหารวบรวมข้อมูลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
: วางแผน ติดตาม และประเมินผลของโครงการต่าง ๆ
   
: จัดทำงบประมาณโครงการต่าง ๆ
   
: งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  จำนวน
: 1 อัตรา
  วิธีการสมัคร
: สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
  ติดต่อ
: ฝ่ายบุคคล คุณปุย   โทร. 02-235-6636 หรือ puirru@yahoo.com
 
Welcome any inquiries !
 info@kobayashi.co.th 
ชั้น 4 ห้อง 404 อาคารส่งเสริมประกันภัย., 42 ถนนสุรวงศ์,
สี่พระยา, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2235-6659, 0-2237-4073 แฟกซ์ : 0-2237-4072
Web Site : http://www.kobayashi.co.th

KOBAYASHI.CO.LTD.,
Tel. (662)235-6636
 
  Update : December 19, 2007